Szolgáltatásaink

Biztosítási jog

A káreseményekből eredő igények peren kívül és perben történő érvényesítésében, vitás kérdések rendezésében valamint a témához kapcsolódó jogi tanácsadás kapcsán az Ön partnerei leszünk.Bővebben

Fogyasztóvédelem

Jótállási (garanciális) igények, szavatossági (hibás teljesítés).Bővebben

Ingatlanjog

Adásvételi (csere) szerződések szerkesztése és a földhivatali bejegyzési eljárásban történő képviselet.Bővebben

Kártérítési jog

Bármely károkozó magatartásból keletkezett kárigény.Bővebben

Közlekedési jog

Közlekedési szabálysértések elkövetése esetén jogi képviselet.Bővebben

Peres képviselet

Polgári peres- és büntető eljárásokban ellátandó jogi képviselet.Bővebben

Szabálysértési jog

A szabálysértési törvény hatálya alá tartozó cselekmények kapcsán indult szabálysértési eljárásban történő jogi képviselet.Bővebben

Termékfelelősség

Hibás termék által más személy egészségében vagy vagyon tárgyaiban okozott kárigények.Bővebben

Cégjog

Alapítás, módosítás, átalakulás, végelszámolás, jogviták...Bővebben

Weboldalt készítette: